Sodepau País Valencià és una organització social laica que, amb uns seriós esperit internacionalista, està compromesa amb la Justícia social.

Business and entrepreneurship symposium. Speaker giving a talk at business meeting. Audience in conference hall. Rear view of unrecognized participant in audience.

Formació i sensibilització

Volem promoure una ciutadania crítica, responsable, conscient i compromesa en un funcionament realment democràtic de la nostra societat. Una ciutadania que treballe per tal d’assegurar que els drets fonamentals de les persones queden per damunt dels interessos particulars de les corporacions i dels grups de poder. Una ciutadania conscient de les contradiccions de l’actual model productiu i compromesa amb la recerca d’alternatives que permeten formes de vida digna i enriquidora per al conjunt dels ciutadans i que no impliquen la progressiva destrucció del medi natural que ens sosté.

Cooperació al desenvolupament:

Tenim com a contraparts organitzacions i col·lectius del països del Sud que aspiren a formes de control democràtic real de les institucions dels seus Estats per assegurar condicions de vida pròpiament humanes per a totes les persones.

Consum Responsable

Treballem en l’àrea del Comerç Just, l’agricultura ecològica i el consum de proximitat, amb l’objectiu de promoure la sobirania alimentària dels pobles i un model econòmic que des des criteris d’equitat i justícia, proporcione els recursos per una vida digna i satisfactòria al conjunt dels ciutadans sense comprometre els equilibris ecològics del planeta.

Disposem de productes de Comerç Just i Agricultura Ecològica a la nostra botiga del carrer Carnissers 8 baix (València).

Participació en xarxes associatives

que comparteixen l’objectiu de fer visible la preocupació ciutadana per la Justícia social al nostre País i arreu del món.